Toplovodni kaloriferi

Toplovodni kaloriferi

Toplovodni sistemi TGV bazirani su na visokoefikasnim Cu-Al i čeličnim izmenjivačima toplote i aksijalnim ventilatorima. Odlikuju se visokim učinkom, laganom konstrukcijom, niskim nivoom buke i jednostavnim održavanjem u eksploataciji.
Kao grejni medij koristi se topla voda, vrela voda i para, a kao grejani medij svež i opticajni vazduh ili mešanje svežeg i opticajnog vazduha.

Namenjeni su za zagrevanje, hlađenje i ventilaciju industrijskih hala, radionica, magacina, hangara, rasadnika, plastenika…

• Moguća je nadogradnja pratećom opremom
• Prilagodljivi svakoj traženoj snazi
• Visokoefikasni ventilatori sa niskim nivoom buke, mogu biti aksijalni, radijalni ili EC
• Za sve ventilatore moguća je višestepena regulacija sa podešavanjem protoka
• Programabilni termostat do 7 dana
• Mogućnost ugradnje zonske regulacije

Tehnički detalji: ELCO TGV 15  ELCO TGV 25   ELCO TGV 35   ELCO TGV 45


Ušteda energije do 30 %


MEŠAČ ILI DESTRATIFIKATOR ZA VISOKE HALE

Koristi se kao mešač u visokim halama radi sprečavanja raslojavanja vazduha ili vazdušna zavesa na ulazu sa visokim vratima sa dodacima distributivnih elemenata.

• Visoka montaža
• Sa ili bez grejanja
• Aksijalni ili radijalni ventilator
• Automatski rad


 Toplovodni sistemi za agroindustriju

Za optimalno i precizno kontrolisano zagrevanje rasadnika, plastenika, farmi…

• Niska montaža
• Aksijalni ili EC ventilatori