Generatori toplog vazduha

Generatori toplog vazduha namenjeni su zagrevanju industrijskih postrojenja, sportskih hala ili kao generatori toplog vazduha za primenu u industrijskim procesima i poljoprivredi.
Zagrevanje vazduha se vrši sagorevanjem čvrstog goriva i recirkulacijom vazduha iz prostora ili spoljnog vazduha sa dodatkom mešačke kutije. Dodatno se mogu montirati gorionici za sagorevanje peleta, gasa ili lož ulja. Horizontalno ložište velikih dimenzija je izrađeno od inox-a ojačano rebrima sa rešetkom koja se izvlači. Ložište može biti dvopromajno bez dimnog ventilatora ili tropromajno sa dimnim ventilatorom koji omogućava regularno sagorevanje u različitim atmosferskim prilikama.
Dodatni ventilator za odvod dimnih gasova omogućava regularno sagorevanje u različitim atmosferskim prilikama.
Spoljna strana je izrađena od pocinkovanog lima sa izolacijom.

Centrifugalni ventilatori sa dvostrukim usisom za dovod toplog vazduha rade na niskom broju obrtaja koje pokreće jedan ili više elektromotora i obezbeđeni su elastičnim suspenzijama. Temperatura se podešava elektronskom komandnom i kontrolnom tablom sa termostatom.


Održavanje
Redovno održavanje podrazumeva uklanjanje nataloženog pepala otvaranjem vrata.
Jednom do dva puta godišnje treba izvršiti generalno čišćenje cevi.


Konstrukcija generatora toplog vazduha

01 • Otvori za isporuku toplog vazduha
02 • Vrata ložišta
03 • Vrata za kontrolu odloženog pepela
04 • Rešetka ložišta
05 • Rešetka za usisavanje vazduha
06 • Elektronski kontrolni panel
07 • Vrata za kontrolu i čišćenje cevi
08 • Jedinica za usisavanje vazduha (opciono, zavisno od modela)