Kontakt

Kontakt

MEGA-MENT d.o.o.
Proizvodno, uslužno i trgovinsko preduzeće

11271 Surčin – Srbija, Ul. Baštovanska 175

Tel: 381 11 784-1718 ; 381 61 784-1718

e-mail: info@mega-ment.com


PIB: SR100392181    Prijava PDV: 456700825


TR: Eurobank EFG a.d.

250-1280000115770-52